Faktureringsguiden

Faktureringsguiden.se är en del av Fakturify.

Vi på Fakturify har en enkel affärsidé. Vi anser att finansieringslösningar för företag inte behöver vara krångliga. Därför har vi utvecklat en verksamhet där vi erbjuder flera praktiska företagstjänster, från fakturaköp och fakturabelåning till inkassotjänster.
Det bästa av allt är att vi inte har några bindningstider, månadsavgifter eller andra dolda avgifter. Vi anger tydligt vilka villkor som gäller och vad en tjänst kommer att kosta.

Vi kontaktar dig


Fyll i ert telefonnummer så ringer en av våra finansiella rådgivare omgående och lyssnar på era behov, oftast inom 30 minuter alla dagar i veckan.

RING MIG
Fakturering

Fakturering är inte alla företagares favoritsyssla, men med våra hjälpmedel och system så blir det lätt att få betalt fort, ni får även möjlighet att sälja eller belåna era fakturor direkt i systemet.

Villkor Fakturering

- Ränta från 1% vid fakturaköp

- Inga bindningstider

- Inga startavgifter

- Kostnadsfritt system

- Utbetalning inom 24 h

FaktureringVad innebär fakturering?
När en kund har köpt en tjänst eller produkt av en privatperson eller ett företag skickas ett dokument med betalningskrav och uppgifter om hur betalningen ska gå till. Det kallas för att fakturera vilket kan ske med fysiska eller elektroniska dokument. Oavsett beloppets storlek är säljaren alltid skyldig att upprätta en faktura när en produkt eller tjänst har sålts. Fakturan kan se ut på olika sätt, men är enligt mervärdesskattelagen tvungen att innehålla flera olika uppgifter vid momspliktig försäljning i Sverige och inom EU.


Uppgifter som måste finnas på fakturan
Mervärdesskattelagen, bokföringslagen, räntelagen, aktiebolagslagen, köplagen och konsumentlagen styr vilka uppgifter som måste finnas med på en faktura. Dessa specifika uppgifter krävs för att skattesatsen ska bli rätt men även för att skydda både kund och leverantör. Om de korrekta uppgifterna inte finns med på fakturan skyddar lagarna varken leverantören eller kunden om någonting skulle gå snett. Skatteverket kan dessutom neka leverantören avdragsrätt för mervärdesskatt (moms) om de korrekta uppgifterna på fakturan saknas.


Uppgifter som ska finnas på fakturan:
- Fakturadatum
- Fakturanummer
- Leverantörens momsregistreringsnummer
- Kundens momsregistreringsnummer
- Leverantörens adress
- Kundens adress
- Specifikation på som vad har sålts
- Datum då produkten såldes eller tjänsten utfördes
- Pris på produkt
- Momsbelopp och momssats
- Fakturabelopp
- Eventuell rabatt


Typer av fakturor
En kontantfaktura används när produkter eller tjänster säljs kontant. Säljaren är alltid skyldig att erbjuda kunden en kontantfaktura - ett kvitto, vid sådana tillfällen. Kunden är inte skyldig att motta kvittot men det måste alltid erbjudas. Säljaren måste spara en egen version av kontantfakturan som ska användas som underlag vid bokföring.


Om en ursprunglig faktura visar sig ha felaktiga uppgifter eller om priset förändras enligt överenskommelse utfärdas en ny faktura med omvänt belopp. Det kallas för en kreditfaktura eller minusfaktura. Det innebär att säljaren betalar tillbaka en viss summa till kunden.


Vad är ett OCR-nummer?
Både som konsument och som säljare stöter man på OCR-nummer. Ett OCR-nummer är fakturanumret tillsammans med ett par kontrollsiffror som gör att kundens betalning kan kopplas ihop med rätt faktura när betalningen exempelvis sker via en internetbank.


Hur fungerar det i praktiken?
Beroende på vad för slags faktura som upprättas ser utformningen och systemen lite olika ut. När en kund ska faktureras för en tjänst eller en produkt måste vissa uppgifter uppges från både kund och leverantör för att fakturan ska vara giltig. När en kontantfaktura utfärdas har företaget vanligtvis kassasystem som automatiskt fyller i de uppgifter som behövs.


Fakturera utanför Sverige
Om en produkt eller tjänst säljs till en kund inom EU finns det lagar och riktlinjer för hur fakturan ska utformas och vilka uppgifter som måste redovisas. Säljaren behöver skicka in en periodisk sammanställning varje månad där varornas eller tjänsternas värde redovisas tillsammans med kundernas momsregistreringsnummer (VAT-nummer). Kundens momsregistreringsnummer måste även stå på fakturan.

fakturering